Историја и колективна меморија

Преку историјата можеме да ја разбереме состојбата на човечкото суштество и нашата позиција во временската скала. Погледот на она што се случило во минатото ни помага да разбереме кои сме, од каде сме и каде одиме.

Ние често ги забораваме борбите што ги поминале нашите предци и безброј придобивки што можеме да ги искористиме пред сегашните и неповолни искуства во животот, каде силата се пренесува од генерација на генерација.

Разбирањето на општата важност на историјата е драгоцено средство кое ни овозможува да се обединиме со нашите предци и да ги цениме нивните радости, надежи, па дури и нивните таги, за да влијаеме позитивно на нашите животи. Ова ни помага да бидеме свесни што се случило за да заздравиме и да се помириме.

Колку повеќе откриваме за нашето минато, толку повеќе информации генерираме за идните генерации и чувствуваме дека припаѓаме на наследство што нè одржува заедно, живи со текот на времето.

Познавањето на нашата културна позадина и од каде потекнуваме ќе ни помогне да развиеме силно чувство за идентитет и како се однесуваме на семејните истории. Така, додека градиме повторно, ги откриваме негативните и ги поправаме врските што беа прекинати, привлекувајќи благосостојба и хармонија.

Познавањето на историјата ни помага подобро да ги разбереме предизвиците и честопати нè инспирира да ја зајакнеме нашата сегашна посветеност.

Секоја приказна нè потсетува дека не ќе биде сè лесно, но дека ќе вреди, ако можеме да истраеме.

Повеќе информации

За повеќе информации, ве молиме контактирајте FOSTER Историја и колективна меморија користејќи ја оваа веб-страница или преку е-пошта info@fosterhistory.com

Контакт

Ако имате какви било прашања или коментари во врска со информациите на оваа веб-страница, контактирајте не.